НАЧАЛО Серотонин – 95% от хормона на щастието се намира в червата Серотонин - 95% от хормона на щастието се намира в червата

Серотонин – 95% от хормона на щастието се намира в червата

95% от серотонина - хормонът на щастието се намира в червата
95% от серотонина - хормонът на щастието се намира в червата