НАЧАЛО Тази молитва се казва веднъж годишно и има мощна защита! Тази молитва се казва веднъж годишно и има мощна защита!

Тази молитва се казва веднъж годишно и има мощна защита!

Тази молитва се казва веднъж годишно и има мощна защита!

Тази молитва се казва веднъж годишно и има мощна защита!