НАЧАЛО НАЧИН НА ЖИВОТ Притча за това, колко е важно да знаем собствената си цена

Притча за това, колко е важно да знаем собствената си цена

Притча за това, колко е важно да знаем собствената си цена
Притча за това, колко е важно да знаем собствената си цена

Прочетете тази притча за това, колко е важно да знаем собствената си цена и направете изводите за себе си.

Един ден млад мъж дошъл при Учителя и казал:

– Дойдох при теб, защото се чувствам жалък и безполезен, че не искам да живея. Всички ме мислят за неудачник, некадърник и идиот. Моля те, помогни ми!

Учителят, поглеждайки към него, набързо казал:

– Съжалявам, но съм много зает и не мога да ти помогна. Трябва да разреша едно много важно нещо, но след като се замислил малко добавил: – Но ако се съгласиш да ми помогнеш в моя бизнес, ще бъда щастлив да ти помогна.

– С … С удоволствие, Учителю, – измърморил младежът.

Учителят свалил от малкия си пръст пръстен с красив камък и казал: – Вземи коня и иди на пазара! Аз трябва да продам този пръстен, за да си платя дълга. Опитай се да го продадеш, но в никакъв случай не го давай за по-малко от една златна монета! Върни се възможно най-скоро!

Младият мъж взел пръстена и тръгнал. Пристигайки на пазара той започнал да предлага пръстена на търговците, а те го оглеждали с интерес. Но веднага след като чуели за златната монета, загубвали всякакъв интерес към пръстена. Някои му се присмивали, а други му обръщали гръб. Само един възрастен търговец любезно му обяснил, че една златна монета е твърде висока цена за този пръстен и че може да му даде най-много една сребърна. Чувайки думите на стареца, младият мъж много се разстроил, защото Учителят му казал да не го дава за по-малко от една златна монета. След като обиколил целия пазар и предложил пръстена на много хора, младият мъж отново се върнал.

Силно обезсърчен от провала, отишъл при Учителя.

– Учителю, не можах да изпълня това, което ми поръча – тъжно казал той. – Най-доброто, което ми предложиха за пръстена бяха няколко сребърни монети, но ти ми каза да не приемам по-малко от златна!

– Току-що ти каза много важни думи, сине мой! – Казал Учителят. – Преди да опиташ да продадеш пръстена, трябваше да разбереш истинската му стойност! А кой може да знае това по-добре от бижутер? Иди при бижутера и го попитай колко ще предложи за пръстена. Каквото и да ти каже, не продавай пръстена, а се върни първо при мен.

Вижте още: 7 правила в шаха, които са много важни и в живота

Младият мъж отново се качил на коня и отишъл при бижутера. Той дълго разглеждал пръстена с лупа, после го претеглил и най-накрая се обърнал към младия мъж:

– Кажи на Учителя, че сега не мога да му дам повече от петдесет и осем златни монети. Но ако ми даде време, ще купя пръстена за седемдесет, щом е толкова спешно.

– Седемдесет монети?! – Момъкът се засмял доволно, благодарил на бижутера и бързо се втурнал обратно.

– Седни тук, – казал Учителя, след като изслушал разказа на младия човек. Сине мой, знай че Ти си този пръстен. Скъпоценен и неповторим! Може да те оцени точно само истински експерт.

Така че защо да трябва да обикаляш пазара, очаквайки, че това ще направи първия срещнат?