Вземете лист хартия и нарисувайте кръг.

Сега, когато го нарисувахте, можете ли да си представите колко много и различни начини могат да съществуват при чертаенето на един обикновен кръг? Например, можете да започнете от горната или долната част или всяка друга точка от кръга. Можете също така да го завъртите по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка. Можете да свържете началото и края на кривата или обратно.

Начинът, по който чертаете кръг, може да каже много за миналото ви

Кварц наскоро направили анализ на 100,000 изображения, събрани с помощта на игра, за да проверят дали културните различия оказват влияние на начина, по който хората чертаят кръг. Тази игра е предназначена за изучаване на невронната мрежа при разпознаването на рисунки. Тя показва на потребителите кратък текст и им дава 20 секунди, за да го нарисуват.

Технологията, използвана в играта, е подобна на тази, използвана от Google Translate за разпознаване на ръкописен текст. За да признае ръкописния текст, алгоритъмът разглежда не само крайната форма на символа, но също така и реда и посоката на всеки щрих, който е бил използван, за да го създаде.

Направление

Кварц установя, че „начинът, по който се чертае един прост кръг, зависи от географията и културното възпитание, дълбоко вкоренени преди стотици години, както и се влияе значително от развитието на психологията и тенденциите в образованието днес.“

Нашата култура отразява различни поведения. От начина, по който говорим, от нашите предпочитания за храна и музика, нашите ценности, как ние виждаме себе си и колко бързо четем (всичко това определя бързината, чрез която ще обработим информацията).

В едно проучване, Анджела Люн и Дов Коен показват колко бързо участниците четат някои основни сентенции, и установяват, че въз основа на скоростта на четене, американците от азиатски произход са значително по-склонни да възприемат перспективата на приятелите си, отколкото тяхната собствена, за разлика от евро-американците. Тази разлика вероятно се дължи на общите културни различия между държавите – американците са склонни да вярват, че всичко трябва да бъде свързано основно със собствените им интереси, а американците от азиатски произход са склонни да вярват, че трябва да адаптират своята дейност към нуждите на другите.

Както се оказва, културните различия се отразяват на начина, по който се рисува. Установено е, че 86% от кръгове, направени в САЩ, били начертани обратно на часовниковата стрелка, докато в Япония, 80% са били начертани по часовниковата стрелка. Данните показват, че най-много в света (по данни от 66 страни, включително Великобритания, Чехия, Австралия, Финландия, Германия, Филипините, Виетнам), рисуват кръговете по часовниковата стрелка, с изключение на Тайван и Япония.

Вижте още: Как живеят арабските семейства: 6 разпространени митове

Наборът от правила, които научаваме от детството си, докато пишем – от ляво на дясно или обратно, се отразява на начина, по който рисуваме. В японските и китайските символи скриптове следват своя ход от горе до долу, от ляво на дясно, и се движат по часовниковата стрелка.

Начинът, по който пишете, рисувате или драскате елементарни символи като кръга, носи следи от вашето образование и възпитание, географския регион, в който сте израснали, а дори и социалния ви статус. Разпространението на мобилни телефони, изпращането на текстови съобщения и въвеждането на текст изтриват някои от културните различия, намиращи се в скриптовете, но могат да създадат нови различия, в зависимост от начина, по който бива въвеждан текста и вида емотиконки, които се използват.