Абсолютно всяка молитва може да направи живота ви по-добър, ако се молите с цялото си сърце и с цялата си душа. Невъзможно е да четете молитви просто, защото трябва. Това е разговор с Бог, обръщение към Него със зов за помощ или с благодарност.

Важно е да разберете, че молитвите за благодарност винаги са по-силни. Това не означава, че Бог няма да ви помогне в труден момент, но е добре да не забравяте да му благодарите за Неговата помощ.

Такива молитви са необходими преди всичко в ситуации, в които наистина не знаете какво да правите. Молитвите за разрешаване на сложна житейска ситуация са необходими, когато всички варианти за развитието на събитията са съмнителни от гледна точка на доброто и злото и когато е нужно да се направи много труден избор.

Молитва за решаване на проблем

За да не се появят такива ситуации, трябва да прочетете на глас, преди да си легнете и на сутринта, молитвата „Отче наш“, а преди да излезете от дома си, тази проста молитва:

„Господи, бъди милостив към мен, грешника.“

Не бива да допускате появата на проблеми, защото очевидно трудностите винаги идват от злото. Не правете нищо лошо, за да не се сблъскате с такива проблеми.

Ако попаднете в трудна ситуация и не знаете какво да правите и какво да предприемете, тогава трябва да прочетете тази специална молитва:

„Господи наш, Всевишен и Всемогъщ, помогни ми да намеря твоята милост и да намеря решение, от което другите хора и аз няма да пострадаме. Помогни ми да намеря справедливост и да отговоря на всички въпроси правилно.

Прости греховете ми, които ще трябва да предприема, за да избегна още по-големи проблеми. Моля Тебе и Майката Застъпница за духовна помощ, напътствие за истинския път, за бързото разрешаване на проблемите ми.

Нека страхът, който ме прави слаб, да избледнее и милостта ти да дойде, озарявайки всичко с твоята светлина и величие. Научи ни всички на състрадание и ни дай сила да приемем всички обстоятелства. Амин.“