Без думи – ето как да четете мислите на другите

Забелязали ли сте, че когато се запознаете с някого, веднага разбирате дали искате да продължите да общувате или не с него. Изражението на лицето и жестовете казват много повече за човек, отколкото думите. Повечето хора на ниво тяло, почти еднакво реагират на една и съща ситуация. Способността за правилно дешифриране на невербалните послания ще улесни и позволи навреме да разпознаете, например, измамата.

Защита
В неприятна ситуация или в сложни преговори всеки човек се опитва да се защити на подсъзнателно ниво: той кръстосва ръце пред гърдите си, кръстосва краката си, инстинктивно се обляга назад, за да се отдалечи от събеседника или държи някакъв предмет (например папка с документи) пред себе си като допълнителна пречка.

Неувереност или съмнение
Обърнете внимание на дланта, подпираща брадичката, преплетените пръсти, потриването на носа или очите с пръст. След като сте забелязали тези жестове, можете да добавите аргументи, за да склоните човек към вашата гледна точка. Нека разбере, че сте отворени за диалог.

Откритост/желание за диалог
Позитивната нагласа се изразява в по-свободна поза, наклонена към събеседника. Покажете отворени длани, не кръстосайте краката си, когато слушате. Желанието да се сложи край на разговора (скука) се изразява чрез потупване с краката по пода, стъпване от единия крак на другия, гледане встрани, чести погледи към часовника или екрана на телефона, игра с писалката или прелистване на документи.

Измама
Патологичните лъжци са много добри и не се срамуват от това, така че жестовете рядко ги издават. Що се отнася до обикновените хора, за повечето от нас не е лесно да лъжат, така че знаейки на кои жестове да обърнете внимание, ще се научите да различавате измамника. Започнете с внимателно наблюдение на върха на носа и погледа на другия човек. Ако след няколко минути той не се изчерви и не започне да отклонява поглед, той вероятно е честен с вас. Бъдете внимателни към лявата страна на тялото – тя отразява това, което човек се опитва да скрие. Ясна демонстрация на лъжа е покриване на устата с ръка.

Такива жестове включват потриване на носа или вдлъбнатината над горната устна, потриване на клепачите и често премигване. Наблюдавайте и помнете, че не трябва да разчитате на отделни жестове, можете да разберете ситуацията, имайки предвид целия комплекс от невербални сигнали.