Плетка „панделки“ – подходящ модел за одеяла, пуловери и детски дрехи.

Съотношението на модела се състои от 10 бримки и 17 реда.

Обозначенията * – * включват стъпките, които трябва да се повторят до края на реда.

Необходими материали:
прежда
игли

Линейно плетене:
Наберете бримките: кратно на 10 + 5 бримки за симетрия + 2 крайни бримки.

Ред 1: прехвърлете една бримка, останалите изплетете лицево и само последната опако.

Ред 2: прехвърлете една бримка, * 5 бримки лицево, с конеца зад плетивото, 5 бримки прехвърлете *, 5 бримки лицево, 1 бримка опако.

Редове 3-8: повторете последователно редове 1 и 2.

Ред 9: прехвърлете една бримка, * 7 бримки лицево, 1 бримка лицево, изплетена под 4-те удължени нишки (поставете иглата под 4-те удължени нишки – отдолу нагоре, след това изплетете бримката лицево и върнете иглата под 4-те удължени нишки), 2 бримки лицево *, 5 бримки лицево, 1 бримка прехвърлете.

Плетка "панделки" - подходящ модел за одеяла и детски дрехи

Ред 10: прехвърлете една бримка, * конеца зад плетивото, 5 бримки прехвърлете, 5 бримки лицево *, конеца зад бримката, 5 бримки прехвърлете, 1 бримка опако.

Ред 11: прехвърлете една бримка, останалите бримки лицево и само последната опако.

Ред 12: прехвърлете една бримка, * конеца зад бримката, 5 бримки прехвърлете, 5 бримки лицево *, конеца зад бримката, 5 бримки прехвърлете, 1 бримка опако.

Редове 13-16: Повторете редове 11 и 12 последователно.

Плетка "панделки" - подходящ модел за одеяла и детски дрехи

Ред 17: прехвърлете една бримка, * 2 бримки лицево, 1 бримка лицево под 4-те удължени бримки, 7 бримки лицево *, 2 бримки лицево, 1 бримка лицево под 4-те удължени бримки, 2 бримки лицево, 1 бримка прехвърлете.

Плетка "панделки" - подходящ модел за одеяла и детски дрехи

Повторете редове 2-17.

Кръгово плетене:
Наберете бримките: кратно на 10.

Ред 1: изплетете бримките лицево.

Ред 2: * 5 бримки опако, конеца пред плетивото, 5 бримки прехвърлете *.

Редове 3-8: повторете последователно редове 1 и 2.

Ред 9: * 7 бримки лицево, 1 бримка лицево под 4-те бримки, 2 бримки лицево *.

Ред 10: * конеца пред плетивото, 5 бримки прехвърлете, 5 бримки опако *.

Ред 11: изплетете бримките лицево.

Ред 12: * конеца зад плетивото, 5 бримки прехвърлете, 5 бримки опако *.

Редове 13-16: Повторете редове 11 и 12 последователно.

Вижте още: За какво са полезни бадемите?

Ред 17: * 2 бримки лицево, 1 бримка лицево под 4-те бримки, 7 бримки лицево *.

Повторете редове 2-17.

Използвайте тази красива плетка „панделки“ за следващото ви плетиво или споделете информацията със своите приятелки!