НАЧАЛО СЪВЕТИ ЗА ДОМА Плетка „плетеници“

Плетка „плетеници“

Релефна плетка „плетеници“ - красив и обемен модел
Релефна плетка „плетеници“ - красив и обемен модел

Релефна плетка – очарователен модел се състои от обемни “плетеници”, разделени от тесни, ажурни ленти, които могат да бъдат заменени с друг елемент. Моделът на “плетениците” се състои от 20 бримки и 12 реда, а на ажурните ленти – от 4 бримки и 2 реда.

Обозначенията * – * включват стъпките, които трябва да се повтарят до края на реда.

Наберете бримките: кратно на 20 (за “плетениците”) + кратно на 4 (за ажурните ленти) + 2 крайни бримки, например 26 бримки: „плетеница“ и ажурна лента.

Крайните бримки винаги се плетат по един и същ начин: първата бримка се прехвърля, а последната бримка се изплита опако.

Релефна плетка

Базов ред (опако):

За “плетеницата”: * 6 бримки лицево, 8 бримки опако, 6 бримки лицево *.

За ажурната лента: * 4 бримки опако *.

Ред 1:
За ажурната лента: * 1 бримка лицево, 1 наметка (отгоре надолу), 2 бримки заедно лицево, 1 бримка лицево *.

За “плетеницата”: * 6 бримки опако, 4 х 4 кръстосани с наклон надясно и конеца зад работата. Кръстосаните бримки изплетете лицево, 6 бримки опако *

Ред 2:
За “плетеницата”: * лицевите бримки се изплитат лицево, опаковите се изплитат опако *.

За ажурната лента: * 1 бримка опако, 1 наметка (отдолу нагоре), 2 бримки заедно опако, 1 бримка опако *.

Ред 3:
За ажурната лента: * 1 бримка лицево, 1 наметка (отгоре надолу), 2 бримки заедно лицево, 1 бримка лицево *.

За “плетеницата”: * 2 бримки опако, 4 х 4 кръстосани с наклон надясно и конеца зад плетивото: първите 4 бримки изплетете лицево, а следващите 4 бримки – опако, кръстосани бримки 4 х 4 с ляв наклон и конеца зад плетивото: първите 4 бримки се изплитат опако, а следващите 4 бримки – лицево, 2 бримки опако*.

Ред 4:
За “плетеницата”: * лицевите бримки се плетат лицево, опаковите бримки се плетат опако *.

За ажурната лента: * 1 бримка опако, 1 наметка (отдолу нагоре), 2 бримки заедно опако, 1 бримка опако *.

Ред 5:
За ажурната лента: * 1 бримка лицево, 1 наметка, 2 бримки заедно лицево, 1 бримка лицево *.

За “плетеницата”: * 2 бримки опако, 3 бримки лицево, 1 х 4 кръстосани бримки с ляв наклон и конеца зад плетивото (4 бримки опако, 1 бримка лицево), 4 х 1 кръстосани надясно и конеца зад плетивото (1 бримка лицево, 4 бримки опако), 3 бримки лицево, 2 бримки опако *.

Релефна плетка „плетеници“ - красив и обемен модел

Ред 6:
За “плетеницата”: * лицевите бримки се плетат лицево, опаковите бримки се плетат опако *.

За ажурната лента: * 1 бримка опако, 1 наметка (отдолу нагоре), 2 бримки заедно опако, 1 бримка опако *.

Ред 7:
За ажурната лента: * 1 бримка лицево, 1 наметка, 2 бримки заедно лицево, 1 бримка лицево *.

За “плетеницата”: * 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 1 х 4 кръстосани вляво и нишката зад плетивото (4 бримки опако, 1 бримка лицево), 2 бримки лицево, 4 х 1 кръстосани надясно и конеца зад плетивото (1 бримка лицево, 4 бримки опако), 2 бримки лицево, 3 бримки опако *.

Ред 8:
За “плетеницата”: * лицевите бримки се плетат лицево, опаковите бримки се плетат опако *.

За ажурната лента: * 1 бримка опако, 1 наметка (отдолу нагоре), 2 бримки заедно опако, 1 бримка опако *.

Ред 9:
За ажурната лента: * 1 бримка лицево, 1 наметка, 2 бримки заедно лицево, 1 бримка лицево *.

За “плетеницата”: 2 бримки опако, 1 бримка лицево, 1 х 4 кръстосани вляво и нишката зад плетивото (4 бримки опако, 1 бримка лицево), 4 бримки лицево , 4 х 1 кръстосани с наклон вдясно и нишката зад плетивото (1 бримка лицево, 4 бримки опако), 1 бримка лицево, 2 бримки опако *.

Ред 10:
За “плетеницата”: * лицевите бримки се плетат лицево, опаковите бримки се плетат опако *.

За ажурната лента: * 1 бримка опако, 1 наметка (отдолу нагоре), 2 бримки заедно опако, 1 бримка опако *.

Ред 11:
За ажурната лента: * 1 бримка лицево, 1 наметка, 2 бримки заедно лицево, 1 бримка лицево *.

За “плетеницата”: 2 бримки опако, 1 х 4 кръстосани вляво и конеца зад плетивото (4 бримки опако, 1 бримка лицево), 6 бримки лицево, 4 х 1 кръстосани вдясно и конеца зад плетивото (1 бримка лицево, 4 бримки опако), 2 бримки опако*.

Вижте още: Ажурна плетка

Ред 12:
За “плетеницата”: * лицевите бримки се плетат лицево, опаковите бримки се плетат опако *.

За ажурната лента: * 1 бримка опако, 1 наметка (отдолу нагоре), 2 бримки заедно опако, 1 бримка опако *.

Повторете редове 1-12.

Моделът на вашата релефна плетка е готов.

loading...