НАЧАЛО СЪВЕТИ ЗА ДОМА Плетка за пуловери и жилетки

Плетка за пуловери и жилетки

Модел
Модел "плетеници" за пуловери, жилетки и шалове

Модел “плетеници” за пуловери, жилетки и шалове.

Моделът се състои от 5 бримки и 6 реда.

Наберете бримките, кратни на 5 + 2 бримки за симетрия + 2 крайни бримки. Набрахме 19 бримки.

Ред 1: прехвърлете първата бримка: 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 1 бримка лицево с 2 наметки: мушнете дясната игла в бримката, хванете конеца с лявата ръка, увийте го два пъти около иглата и изплетете бримката лицево.

Повторете, предпоследните 2 бримки опако (за симетрия), последната бримка опако.

Ред 2: прехвърлете първата бримка: 2 бримки лицево, 1 бримка лицево с 2 наметки, конецът пред плетивото, прехвърлете бримката на дясната игла, без да я изплитате, освобождавайки и двете наметки, 2 бримки опако.

Повторете, 2 бримки лицево (за симетрия), крайната бримка опако.

Ред 3: прехвърлете първата бримка: 2 бримки опако, 2 бримки лицево, прехвърлете 1 бримка на дясната игла, конецът зад плетивото.

Повторете, предпоследните 2 бримки опако (за симетрия), последната бримка опако.

Ред 4: прехвърлете първата бримка, 2 бримки лицево, бримката, която прехвърлихте в предишния ред, се прехвърля отново, конецът пред плетивото, 2 бримки опако.

Повторете, предпоследните 2 бримки лицево (за симетрия), последната бримка опако.

Ред 5: прехвърлете първата бримка: 2 бримки опако, мушнете дясната игла в неизплетената бримка, свалете двете бримки преди нея и им сменете местата. Изплетете удължената бримка лицево, следващите 2 бримки лицево.

Модел "плетеници" за пуловери, жилетки и шалове

Повторете, предпоследните бримки опако (за симетрия), последната опако.

Модел "плетеници" за пуловери, жилетки и шалове
Модел "плетеници" за пуловери, жилетки и шалове
Модел "плетеници" за пуловери, жилетки и шалове

Ред 6: прехвърлете първата бримка, лицевите бримки лицево, опаковите опако, последната опако.

Модел "плетеници" за пуловери, жилетки и шалове

Вижте още: Куркума за бели зъби

Повторете редове 1-6.

Модел “плетеници” – красива и нежна плетка за жилетки.

loading...