НАЧАЛО СЪВЕТИ ЗА ДОМА Красиви двуцветни терлици

Красиви двуцветни терлици

Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно
Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно

Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно.

Размерът на терлиците е 36-37.

Необходими материали:
два цвята прежда
игли номер 4,5
кука

За тези красиви двуцветни терлици наберете 30 бримки с конец А. Плетете с двоен конец.

Редове 1-3: прехвърлете първата бримка, останалите бримки лицево и само последната опако.

Ред 4: прехвърлете първата бримка, 8 бримки лицево, закрийте 12 бримки, 1 бримка прехвърлете, 7 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 5: прехвърлете първата бримка, 8 бримки лицево, наберете 11 бримки, 8 бримки лицево, 1 бримка опако.

Сменете конеца.

Ред 6: прехвърлете първата бримка, останалите бримки лицево и последната опако.

Ред 7: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка опако, 13 бримки лицево 1 бримка опако.

Ред 8: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 5 бримки от една бримка (1 бримка лицево, 1 наметка, 1 бримка лицево, 1 наметка, 1 бримка лицево – бримката от лявата игла се прехвърля след изплитането на всички 5 бримки), 13 бримки лицево. Ще се получат 33 бримки.

Ред 9: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка опако, 1 бримка лицево, 1 бримка опако, 1 бримка лицево, 1 бримка опако, 13 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 10: прехвърлете първата бримка, 14 бримки лицево, 1 бримка опако, 5 бримки от 1 бримка, 1 бримка опако, 14 бримки лицево, 1 бримка прехвърлете. Ще се получат 37 бримки.

Ред 11: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 4 пъти, 1 бримка опако, 13 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 12: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 бримка опако 2 пъти, 5 бримки от 1 бримка, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 2 пъти, 13 бримки лицево, 1 бримка опако. Ще се получат 41 бримки.

Ред 13: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 6 пъти, 1 бримка опако, 13 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 14: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 бримка опако 3 пъти, 5 бримки от 1 бримка, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 3 пъти, 13 бримки лицево, 1 опако. Ще се получат 45 бримки.

Ред 15: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 8 пъти, 1 бримка опако, 13 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 16: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 бримка опако 4 пъти, 5 бримки от 1 бримка, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 4 пъти, 13 бримки лицево, 1 бримка опако. Ще се получат 49 бримки.

Ред 17: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 10 пъти, 1 бримка опако, 13 бримки лицево, 1 бримка опако.

Сменете с конец B.

Ред 18: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 бримка опако 5 пъти, 5 бримки от 1 бримка, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 5 пъти, 13 бримки лицево, 1 бримка опако. Ще се получат 53 бримки.

Ред 19: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 1 бримка опако + 1 бримка лицево 12 пъти, 1 бримка опако, 13 бримки лицево, 1 бримка опако.

Плетене на стъпалото:
Ред 1: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 17 бримки според модела (лицевите бримки – лицево, опаковите бримки – опако), 2 бримки заедно лицево, обърнете плетивото.

Ред 2: прехвърлете първата бримка, 9 бримки по модел, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Ред 3: прехвърлете първата бримка, 9 бримки по модел, 2 бримки заедно лицево, обърнете плетивото.

Ред 4: прехвърлете първата бримка, 9 бримки по модел, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Продължете да редувате редове 3 и 4, докато на иглата останат 11 бримки.

Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно

Ред 1 *: прехвърлете първата бримка, 9 бримки по модел, прехвърлете 1 бримка, след това завъртете плетивото и мушнете дясната игла в 10-те крайни бримки – прехвърлете ги на лявата игла и продължете както следва: 1 бримка прехвърлете, 9 бримки по модел, 2 бримки заедно опако.

Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно

Ред 2 *: прехвърлете първата бримка, 9 бримки по модел, 1 бримка прехвърлете, след това завъртете плетивото и мушнете дясната игла в 10-те крайни бримки – прехвърлете ги на лявата игла и продължете както следва: 1 бримка прехвърлете, 9 бримки по модел, 2 бримки заедно лицево.

Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно

Ред 3 *: прехвърлете първата бримка, 9 бримки по модел, 2 бримки заедно опако.

Ред 4 *: прехвърлете първата бримка, 9 бримки по модел, 2 бримки заедно лицево.

Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно

Повторете редове 3 * и 4 *, докато на иглата останат 11 бримки.

Закрийте бримките.

Украсете ръба на терлика с плетене на една кука.

Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно

Вижте още: Грижи за доматите по време на цъфтежа

По същия начин изплетете и втория терлик!

Красиви двуцветни терлици, които се плетат лесно

Насладете се на комфорта, който ви предлагат вашите красиви двуцветни терлици!

Пожелаваме ви късмет!

loading...