Терлици на две игли, които да си изплетете за зимата. Хем са топли, хем са красиви.

Трябват ви:

2 цвята прежда
игли
игла с широко ухо за зашиване
кука за плетене
ножици

Наберете 20 бримки върху иглите.

Ред 1: прехвърлете първата бримка, 18 бримки лицево, 1 бримка опако.

Редове 2-40: повторете ред 1. Ще получите правоъгълник с дължина 12 см.

Ред 41: сменете цвета на конеца, изплетете 18 бримки лицево и оставете 2 бримки неизплетени.

Ред 42: изплетете 17 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 43: прехвърлете първата бримка, 15 бримки лицево, 4 бримки оставете неизплетени. За да оформите дупка между 15-та и 16-та бримка, прехвърлете 16-та бримка на дясната игла с конеца зад плетивото, след което прехвърлете 16-та бримка обратно на лявата игла.

Ред 44: завъртете плетивото и изплетете 15 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 45: прехвърлете първата бримка, 13 бримки лицево, 6 бримки оставете неизплетени. За да оформите дупка между 14-та и 15-та бримка, прехвърлете 15-та бримка на дясната игла с конеца зад плетивото, след което прехвърлете 15-та бримка обратно на лявата игла.

Ред 46: завъртете плетивото и изплетете 13 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 47: прехвърлете първата бримка, 11 бримки лицево, 8 бримки оставете неизплетени. За да оформите дупка между 12-та и 13-та бримка, прехвърлете 13-та бримка на дясната игла с конеца зад плетивото, след което прехвърлете 13-та бримка обратно на лявата игла.

Ред 48: завъртете плетивото, изплетете 11 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 49: прехвърлете първата бримка, 9 бримки лицево, 10 бримки оставете неизплетени. За да оформите дупка между 10-та и 11-та бримка, прехвърлете 11-та бримка на дясната игла с конеца зад плетивото, след което прехвърлете 11-та бримка обратно на лявата игла.

Ред 50: завъртете плетивото, изплетете 9 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 51: прехвърлете първата бримка, 7 бримки лицево, 12 бримки оставете неизплетени. За да оформите дупка между 8-та и 9-та бримка, прехвърлете 9-та бримка на дясната игла с конеца зад плетивото, след което прехвърлете 9-та бримка обратно на лявата игла.

Ред 52: завъртете плетивото, изплетете 7 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 53: прехвърлете първата бримка, 5 бримки лицево, 14 бримки оставете неизплетени. За да оформите дупка между 6-та и 7-та бримка, прехвърлете 7-та бримка на дясната игла с конеца зад плетивото, след което прехвърлете 7-та бримка обратно на лявата игла.

Ред 54: завъртете плетивото, изплетете 5 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 55: прехвърлете първата бримка, 3 бримки лицево, 16 бримки оставете неизплетени. За да оформите дупка между 4-та и 5-та бримка, прехвърлете 5-та бримка на дясната игла с конеца зад плетивото, след което прехвърлете 5-та бримка обратно на лявата игла.

Ред 56: завъртете плетивото, изплетете 3 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 57: прехвърлете първата бримка, 2 бримки лицево, 17 бримки оставете неизплетени. За да оформите дупка между 3-та и 4-та бримка, прехвърлете 4-та бримка на дясната игла с конеца зад плетивото, след което прехвърлете 4-та бримка обратно на лявата игла.

Ред 58: завъртете плетивото, изплетете 2 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 59: сменете цвета на конеца, след това изплетете 19 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 60: прехвърлете първата бримка, 18 бримки лицево, 1 бримка опако.

Редове 61-78: повторете редове 41-58.

Ред 79: Повторете ред 59.

Редове 80-82: прехвърлете първата бримка, 18 бримки лицево, 1 бримка опако.

Терлици на две игли - двуцветни и красиви

Редове 83-100: повторете редове 41-58.

Редове 101-102: повторете редове 59-60.

Редове 103-120: повторете редове 21-38.

Ред 121: сменете цвета на конеца, изплетете 19 бримки лицево, 1 бримка опако.

Редове 122-140: прехвърлете първата бримка, 18 бримки лицево, 1 бримка опако.

Закрийте бримките. Оставете по-дълга нишка след плетивото за зашиване на терлика.

Терлици на две игли - двуцветни и красиви

Сгънете плетивото.

Зашийте късите ръбове. След това продължете да шиете основата.

Терлици на две игли - двуцветни и красиви

Вижте още: Размножаване на рози

Обърнете терлика налице.

Изплетете ръба на една кука с бяла прежда.

Терлици на две игли - двуцветни и красиви
Терлици на две игли - двуцветни и красиви

Изплетете втория терлик.

Споделете инструкциите за плетене на терлици на две игли с приятелите си!