Лесни дамски терлици, които всеки може да изплете. Идеални са за подарък на любим човек!

Необходими са ви:

  • 100 г прежда с дебелина 3 мм
  • игли за плетене номер 4,5
  • игла с голямо ухо
  • ножици

Обозначенията „_“ включват стъпките, които трябва да се повторят до края на реда.

Наберете 35 бримки на иглите.

Ред 1: прехвърлете първата бримка, всички бримки се изплитат лицево, крайната – опако.

Ред 2: прехвърлете първата бримка, всички бримки се изплитат опако, крайната – опако.

Ред 3: първата бримка се прехвърля, „прехвърлете 1 бримка на дясната игла, 1 бримка опако”, крайната бримка – опако.

Ред 4: прехвърлете първата бримка, „прехвърлете конеца зад плетивото, изплетете бримката лицево, прехвърлете бримката от лявата игла на дясната игла”, крайната бримка – опако.

Редове 5, 6, 7: прехвърлете първата бримка, всички бримки лицево, крайната бримка – опако.

Ред 8: прехвърлете първата бримка, „прехвърлете бримката на дясната игла, 1 бримка опако”, последната бримка – опако.

Ред 9: прехвърлете първата бримка, „прехвърлете конеца зад плетивото, 1 бримка опако, прехвърлете 1 бримка“, крайната бримка – опако.

Плетете 30 реда лицево.

Повторете редове 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Лесни дамски терлици, които всеки може да изплете

Завършете, като плетете всички бримки лицево.

Закрийте бримките. Плетете 2 бримки заедно, след което прехвърлете получената бримка на лявата игла. Отново 2 бримки заедно и получената бримка прехвърлете на лявата игла. Повторете до края.

Лесни дамски терлици, които всеки може да изплете

Ще получите правоъгълник с дължина 22 см и ширина 18 см.

Сгънете дясната страна върху лявата от вътрешната страна.

Лесни дамски терлици, които всеки може да изплете

Вижте още: Полезни приложения на сапуна

Зашийте петата до ръба, работейки по две бримки заедно.

Лесни дамски терлици, които всеки може да изплете

Сега вкарайте иглата във всички бримки и издърпайте плътно двете нишки. Завържете 2-3 възела и зашийте с иглата около отвора.

Лесни дамски терлици, които всеки може да изплете

Измерете 11 см от петата и поставете маркер. Зашийте от маркера до пръстите. Обърнете и терликът е готов.

Споделете инструкциите за тези лесни дамски терлици с приятелите си!