НАЧАЛО СЪВЕТИ ЗА ДОМА Двуцветни терлици тип чорапи

Двуцветни терлици тип чорапи

0
Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли
Двуцветни терлици тип чорапи

Терлици тип чорапи е днешното ни предложение за любителите на плетивата. Размерът е 41-43.

Необходими материали:

  • 100 г/240 м 2 цвята прежда: сив (конец А) и червен (конец Б)
  • игли номер 4
  • маркери
  • игла с голямо ухо

Наберете 70 бримки с конец А.

Ред 1: прехвърлете първата бримка, всички бримки лицево, последната опако.

Ред 2: прехвърлете първата бримка, 1 бримка лицево, прибавете 1 бримка: увийте конеца около показалеца на лявата ръка, обърнете, прехвърлете бримката на дясната игла и стегнете конеца. Поставете маркер.

Плетете 32 бримки лицево, поставете маркер, добавете 1 бримка (според описания по-горе начин), 2 бримки лицево, добавете 1 бримка, поставете маркер, 32 бримки лицево, поставете маркер, добавете 1 бримка, 1 бримка лицево, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 3: прехвърлете първата бримка, останалите бримки лицево, прехвърлете маркера на дясната игла, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 4: прехвърлете първата бримка, 2 бримки лицево, добавете 1 бримка преди маркера, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 4 бримки лицево, добавете 1 бримка, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 2 бримки лицево, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 5: прехвърлете първата бримка, останалите бримки лицево, прехвърлете маркера на дясната игла, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 6: прехвърлете първата бримка, 3 бримки лицево, добавете 1 бримка преди маркера, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 6 бримки лицево, добавете 1 бримка, прехвърлете маркерът, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 3 бримки лицево, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 7: прехвърлете първата бримка, останалите бримки лицево, прехвърлете маркера на дясната игла, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 8: прехвърлете първата бримка, 4 бримки лицево, добавете 1 бримка преди маркера, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 8 бримки лицево, добавете 1 бримка, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 4 бримки лицево, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 9: прехвърлете първата бримка, останалите бримки лицево, прехвърлете маркера на дясната игла, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 10: прехвърлете първата бримка, 5 бримки лицево, добавете 1 бримка преди маркера, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 10 бримки лицево, добавете 1 бримка, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 5 бримки лицево, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 11: прехвърлете първата бримка, останалите бримки лицево, прехвърлете маркера на дясната игла, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Ред 12: прехвърлете първата бримка, 6 бримки лицево, добавете 1 бримка преди маркера, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 12 бримки лицево, добавете 1 бримка, прехвърлете маркера, 32 бримки лицево, прехвърлете маркера, добавете 1 бримка, 6 бримки лицево, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Имате 12 реда, тоест половината височина на стъпалото – 4 см.

Редове 13-22: прехвърлете първата бримка, всички бримки лицево, последната бримка опако. Премахнете маркерите, защото вече нямате нужда от тях. Имате 94 бримки на иглите.

Отрежете конеца, като го оставите достатъчно дълъг.

Ред 23: плетете само средните бримки в ластика. Броят на бримките трябва да е кратен на 4 + 2 бримки = 18 бримки. Плетете 18 бримки от центъра за горната част на стъпалото.

И така 94 бримки – 18 бримки: 2 = 38 бримки.

Прехвърлете първите 38 бримки от лявата игла на дясната игла.

Вземете конец B и редувайте 2 бримки лицево, 2 бримки опако 4 пъти (т.е. 16 бримки), 1 бримка лицево, прехвърлете последната бримка на дясната игла, 1 бримка лицево и прекарайте свалената бримка над изплетената бримка. Обърнете плетивото.

Ред 24: прехвърлете първата бримка, 1 бримка опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 1 бримка опако, изплетете двете бримки заедно опако. Обърнете плетивото.

Ред 25: прехвърлете първата бримка, 1 бримка лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 1 бримка лицево, прехвърлете бримката на дясната игла, изплетете следващата бримка лицево и прекарайте прехвърлената бримка над изплетената. Обърнете плетивото.

Ред 26: прехвърлете първата бримка, 1 бримка опако, 2 бримки на лице, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 1 бримка опако, последните две изплетете заедно. Обърнете плетивото.

Редове 27-62: повторете редове 25 и 26, докато останат 18 бримки.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Ред 63: прехвърлете първата бримка, 1 бримка лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 1 бримка лицево, прехвърлете следващата бримка, изплетете следващата бримка лицево и я прехвърлете над изплетената бримка. Продължете: 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, 2 бримки опако, последната бримка опако. Обърнете плетивото.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Ред 64: прехвърлете първата бримка, 2 бримки опако, 2 бримки лицево – 8 пъти, 1 бримка опако, 2 бримки заедно опако, 2 бримки лицево, 2 бримки опако – 4 пъти, последната бримка опако. Имате 52 бримки. Обърнете плетивото.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Ред 65: прехвърлете първата бримка, 2 бримки лицево, 2 бримки опако, до последните 3 бримки, 2 бримки лицево, последната бримка опако.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Ред 66: прехвърлете първата бримка, 2 бримки опако, 2 бримки лицево, до последните 3 бримки, 2 бримки опако, последната бримка опако.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Редове 67-102: повторете ред 65 и 66. Имате 15 см ластик, но можете да продължите да повтаряте редовете, докато получите желаната дължина.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Закрийте бримките: прехвърлете първата бримка, 1 наметка, 1 бримка лицево, прекарайте наметката над изплетената бримка, след това прекарайте първата бримка над получената бримка. Продължете: 1 наметка, 1 бримка лицево, прекарайте наметката над изплетената бримка, след това прекарайте следващата бримка на дясната игла над получената бримка.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли
Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли
Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Вижте още: Размножаване на спатифилум

2 бримки опако, 1 наметка, 1 бримка опако, прекарайте наметката над изплетената бримка, прекарайте първата бримка над получената бримка. Продължете: 1 наметка, 1 бримка опако, прекарайте наметката над изплетената бримка, прекарайте следващата бримка на дясната игла над получената бримка.

Закрийте всички бримки по този начин, като плетете лицевите бримки лицево и опаковите бримки опако. Последната бримка може да бъде както лицева, така и опакова.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Отрежете дълъг конец и зашийте терлика.

Терлици тип чорапи - двуцветни, на две игли

Скрийте конеца от вътрешната страна.

Вашите терлици тип чорапи са готови.