Лесни двуцветни терлици на две игли може да изплете и начинаещ. Размерът им е 37.

Необходими са ви:

  • прежда в два цвята – оранжев А и лилав – В (100% акрил, 200 м/50 г)
  • кръгли игли номер 3,75
  • игла с широко ухо
  • ножици
  • 2 пластмасови маркера
  • кука

Наберете 74 бримки на иглите, като използвате конец А.

Редове 1-4: прехвърлете първата бримка, 72 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 5: с конец В, 1 бримка лицево, 72 бримки лицево, 1 бримка опако.

Редове 6-8: прехвърлете първата бримка, 72 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 9: с конец А, 1 бримка лицево, 72 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 10: прехвърлете първата бримка, 72 бримки лицево, 1 бримка опако.

Разделете бримките на 3 части, като поставите пластмасовите маркери между тях: 24 бримки, 26 бримки, 24 бримки.

Ред 11: прехвърлете първата бримка, 23 бримки лицево, маркер, 2 бримки заедно в задната част на бримката, 22 бримки лицево, 2 бримки заедно лицево в предната част на бримката, маркер, 23 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 12: прехвърлете първата бримка, 23 бримки лицево, маркер, 24 бримки опако, маркер, 23 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 13: прехвърлете първата бримка, 23 бримки лицево, маркер, 2 бримки заедно в задната част на бримката, 20 бримки лицево, 2 бримки заедно лицево в предната част на бримката, маркер, 23 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 14: прехвърлете първата бримка, 23 бримки лицево, маркер, 22 бримки опако, маркер, 23 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 15-34: повторете редове 13-14. На иглата трябва да останат 24 + 2 + 24 бримки.

Лесни двуцветни терлици на две игли

Ред 35: с конец В, 1 бримка лицево, 48 бримки лицево, 1 бримка опако.

Редове 36-38: прехвърлете първата бримка, 48 бримки лицево, 1 бримка опако.

Лесни двуцветни терлици на две игли

Вижте още: Домашни торове за картофи

Закрийте бримките.

Лесни двуцветни терлици на две игли

Сгънете терлика наполовина (в напречна посока) и зашийте двата края.

Лесни двуцветни терлици на две игли
Лесни двуцветни терлици на две игли

Скрийте останалите конци и ги отрежете. Обърнете терлика.

По същия начин, изплетете и втория терлик.

Това са лесни двуцветни терлици. Опитайте да ги изплетете!