НАЧАЛО СЪВЕТИ ЗА ДОМА Терлици без шев

Терлици без шев

0
Топли терлици без шев

Топли терлици без шев си изплетете лесно за зимата! Размерът им е 36-37.

Необходими са ви:

150-170 м/100 г прежда
игли номер 3.5

Наберете 36 бримки на иглите.

Ред 1: прехвърлете първата бримка, * 1 бримка лицево, 1 бримка опако * , 1 бримка опако.

Ред 2: прехвърлете първата бримка, * 1 бримка опако, 1 бримка лицево * , 1 бримка опако.

Редове 3-6: Повторете редове 1 и 2.

Ред 7: прехвърлете първата бримка, 16 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево, 16 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 8: прехвърлете първата бримка, останалите бримки опако (включително наметките).

Ред 9: прехвърлете първата бримка, 18 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево, 18 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 10: прехвърлете първата бримка, останалите бримки опако (включително наметките).

Ред 11: прехвърлете първата бримка, 20 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево, 20 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 12: прехвърлете първата бримка, останалите бримки опако (включително наметките).

Редове 13-22: продължете да добавяте 4 бримки във всеки нечетен ред, като следвате схемата, описана по-горе. Четните редове се плетат опако. В резултат на това ще получите 68 бримки на иглите.

Така изплетохме лицевата страна, до пръстите, с дължина 11 см.

Топли терлици без шев

Ако плетете терлици с различен размер, изплетете още няколко реда с допълнителни бримки.

Ред 23: прехвърлете първата бримка, 66 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 24: прехвърлете първата бримка, 66 бримки лицево, 1 бримка лицево.

Редове 25-26: повторете редове 23 и 24.

Ориентирайте се и според размера на крака. Ако е необходимо, изплетете още 2-4 реда.

Топли терлици без шев

Следва изплитането на стъпалото, което ще се оформи на нивото на 10-те средни бримки на плетивото.

Ред 27: прехвърлете първата бримка, 29 бримки лицево, 10 бримки лицево, 2 бримки заедно лицево, обърнете плетивото.

Ред 28: прехвърлете първата бримка, 10 бримки опако, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Ред 29: прехвърлете първата бримка, 10 бримки лицево, 2 бримки заедно лицево, обърнете плетивото.

Ред 30: прехвърлете първата бримка, 10 бримки опако, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Редове 31-80: повторете редове 29-30, докато останат 15 бримки на иглите (10 средни бримки и 5 бримки от всяка страна).

Топли терлици без шев

Ред 81: прехвърлете първата бримка, 2 бримки заедно лицево с ляв наклон (прехвърлете първата бримка на дясната игла, изплетете втората бримка лицево с ляв наклон, след това прекарайте първата бримка над изплетената), 6 бримки лицево, 2 бримки заедно с десен наклон (преди изплитането трябва да ги усучете), 2 бримки заедно с ляв наклон, обърнете плетивото.

Ред 82: прехвърлете първата бримка, 8 бримки опако, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Ред 83: прехвърлете първата бримка, 2 бримки заедно лицево с ляв наклон (прехвърлете първата бримка на дясната игла, изплетете втората бримка лицево с ляв наклон, след това прекарайте първата бримка над изплетената), 4 бримки лицево, 2 бримки заедно с десен наклон (преди изплитане ги усучете), 2 бримки заедно с ляв наклон, обърнете плетивото.

Ред 84: прехвърлете първата бримка, 6 бримки опако, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Ред 85: прехвърлете първата бримка, 2 бримки заедно лицево с ляв наклон (прехвърлете първата бримка на дясната игла, изплетете втората бримка лицево с ляв наклон, след това прекарайте първата бримка над изплетената), 2 бримки лицево, 2 бримки заедно с десен наклон (преди изплитане ги усучете), 2 бримки заедно с ляв наклон, обърнете плетивото.

Ред 86: прехвърлете първата бримка, 4 бримки опако, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Топли терлици без шев

Ред 87: прехвърлете първата бримка, 2 бримки заедно с ляв наклон (прехвърлете първата бримка на дясната игла, изплетете втората бримка лицево с ляв наклон, след това прекарайте първата бримка над изплетената), 2 бримки заедно с ляв наклон, обърнете плетивото.

Ред 88: прехвърлете първата бримка, 1 бримка лицево, 2 бримки заедно лицево. На иглата ще останат 3 бримки.

Топли терлици без шев

Използвайки тези 3 бримки, можете да закриете задната част на терлика, без да шев.

Прехвърлете 1 бримка, 1 бримка лицево, след това прекарайте третата бримка на дясната игла, вкарайте лявата игла в първата бримка от последния ред, върнете бримката обратно на иглата и изплетете 2-те бримки заедно лицево с ляв наклон.

Топли терлици без шев
Топли терлици без шев

Продължете по същия начин с опаковия ред: прехвърлете 1 бримка, 1 бримка опако, прехвърлете третата бримка на дясната игла, вземете първата крайна бримка от лявата игла, върнете третата бримка обратно на иглата и изплетете 2 бримки заедно опако с ляв наклон.

Продължете да повтаряте предните две стъпки, закрийте цялата задна част на терлика. В края закрийте 3 бримки и отрежете конеца.

Скрийте краищата на конеца, като използвате кука.

По същия начин изплетете втория терлик.

Благодарение на тези топли терлици без шев, краката ви винаги ще са топли през зимата.