НАЧАЛО СЪВЕТИ ЗА ДОМА Топли терлици без шев: За повече комфорт през студените вечери

Топли терлици без шев: За повече комфорт през студените вечери

0
Комфортни терлици без шев: Подробни инструкции

Комфортни терлици без шев ще може всеки да изплете. Размерът им е 36-37.

Трябват ви:

  • прежда – 150-170 м/100 гр
  • игли номер 3,5

Наберете 36 бримки.

Ред 1: 1 бримка прехвърлете, * 1 бримка лицево, 1 бримка опако * , 1 бримка опако.

Ред 2: 1 бримка прехвърлете, * 1 бримка опако, 1 бримка лицево * , 1 бримка опако.

Редове 3-6: Повторете редове 1 и 2.

Ред 7: 1 бримка прехвърлете, 16 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево от една бримка, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево от една бримка, 16 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 8: 1 бримка прехвърлете, останалите бримки опако (включително наметките).

Ред 9: 1 бримка прехвърлете, 18 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево от една бримка, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево от една бримка, 18 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 10: 1 бримка прехвърлете, останалите бримки опако (включително наметките).

Ред 11: 1 бримка прехвърлете, 20 бримки лицево, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево от една бримка, 1 бримка лицево + 1 наметка + 1 бримка лицево от една бримка, 20 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 12: 1 бримка прехвърлете, останалите бримки опако (включително наметките).

Редове 13-22: Продължете да добавяте 4 бримки във всеки нечетен ред, като следвате схемата, описана по-горе. Четните редове се плетат опако. Ще имате 68 бримки.

Така изплетохме лицевата страна до пръстите, с дължина 11 см. Ако плетете терлици с различен размер, ако е необходимо, изплетете още няколко реда с наметки.

Ред 23: 1 бримка прехвърлете, 66 бримки лицево, 1 бримка опако.

Ред 24: 1 бримка прехвърлете, 66 лицеви бримки, 1 лицева бримка.

Редове 25-26: Повторете редове 23 и 24.

Ориентирайте се и според размера на крака. Ако е необходимо, изплетете още 2-4 такива редове.

Следва изплитането на стъпалото, което ще се оформи на нивото на 10-те средни бримки.

Ред 27: 1 бримка прехвърлете, 29 бримки лицеви, 10 бримки лицеви, 2 бримки заедно лицево, обърнете плетивото.

Ред 28: 1 бримка прехвърлете, 10 бримки опако, 2 бримки заедно опако, завъртете плетивото.

Ред 29: 1 бримка прехвърлете, 10 бримки лицево, 2 бримки заедно лицево, обърнете плетивото.

Ред 30: 1 бримка прехвърлете, 10 бримки опако, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Редове 31-80: повторете редове 29-30, докато останат 15 бримки на иглите (10 средни бримки и 5 бримки от всяка страна).

Ред 81: 1 бримка прехвълрете, 2 бримки заедно лицево с ляв наклон (прекарайте първата бримка на дясната игла, изплетете втората бримка лицево с ляв наклон, след това прехвърлете първата бримка над изплетената), 6 бримки лицево, 2 бримки заедно с десен наклон (преди плетене трябва да ги усучете), 2 бримки заедно с ляв наклон, обърнете плетивото.

1 бримка прехвърлете, 8 бримки опако, ​ 2 заедно опако, завъртете плетивото.

Ред 83: 1 бримка прехвърлете, 2 бримки заедно опако с ляв наклон, 4 бримки лицево, 2 бримки заедно с десен наклон, 2 бримки заедно с ляв наклон, обърнете плетивото.

Ред 84: 1 бримка прехвърлете, 6 бримки опако, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Ред 85: 1 бримка прехвърлете, 2 бримки заедно с ляв наклон, 2 бримки лицево, 2 бримки заедно с десен наклон, 2 бримки заедно с ляв наклон, обърнете плетивото.

Ред 86: 1 бримка прехвърлете, 4 бримки опако, 2 бримки заедно опако, обърнете плетивото.

Комфортни терлици без шев: Подробни инструкции

Ред 87: 1 бримка прехвърлете, 2 бримки заедно с ляв наклон, 2 бримки заедно с ляв наклон, обърнете плетивото.

Ред 88: 1 бримка прехвърлете, 1 бримка лицево, 2 бримки заедно лицево. На иглите ще останат 3 бримки.

Комфортни терлици без шев: Подробни инструкции

Прехвърлете 1 бримка, 1 бримка лицево, след това прехвърлете третата бримка на дясната игла, мушнете лявата игла в първата крайна бримка, прехвърлете третата бримка обратно и изплетете 2-те бримки заедно с ляв наклон.

Комфортни терлици без шев: Подробни инструкции
Комфортни терлици без шев: Подробни инструкции

Продължете по същия начин с опаковите редове: 1 бримка прехвърлете, 1 бримка опако, прехвърлете третата бримка на дясната игла, вземете първата крайна бримка от лявата игла, върнете третата бримка обратно и изплетете 2-те бримки заедно опако с ляв наклон.

Повторете последните две стъпки. Накрая закрийте 3 бримки и отрежете конеца.

Комфортни терлици без шев: Подробни инструкции

Скрийте краищата на конеца, като използвате кука.

По същия начин изплетете втория терлик.

Топлите и комфортни терлици без шев са готови.