НАЧАЛО СЪВЕТИ ЗА ДОМА Терлици тип мокасини: Ето как се плетат лесно!

Терлици тип мокасини: Ето как се плетат лесно!

0
Терлици тип мокасини Лесни и подробни инструкции

Днес ще разберете как да си изплетете терлици тип мокасини. Следвайте лесните и подробни инструкции!

Трябват ви:

  • прежда в два цвята – 290 м/100 г (А и Б)
  • кръгли игли номер 3
  • ножици

Наберете 50 бримки и изплетете 2 реда лицеви бримки. Използвайте конец A. Отрежете конеца. Затегнете го.

15 бримки лицево, 1 допълнителна бримка, добавете 1 маркер, 18 бримки лицево, добавете 1 маркер, 1 допълнителна бримка, 15 бримки лицево. Така сте маркирали страните и предната част на пантофа, която ще има 18 бримки.

Плетете всички бримки опако, включително добавените бримки.

Повторете предпоследните две стъпки.

17 бримки лицево, 1 добавена бримка, 18 бримки лицево, 17 бримки лицево.

Плетете всички бримки опако.

Сега ще изплетем предната част на пантофа: За целта свалете 19 бримки, включително крайната, 18 бримки лицево. Обърнете плетивото и изплетете 27 реда ластик 1×1 (1 ред лицево, 1 ред опако). Тук можете да поставите плетивото върху крака. Изплетете още няколко реда, ако е необходимо.

1 бримка лицево, 2 бримки заедно лицево (в задната част на бримката), лицеви бримки до последните 4 бримки, 2 бримки заедно лицево (в предната част на бримката), 1 бримка лицево.

Плетете всички бримки опако.

Повторете последните две стъпки, докато ви останат 6 бримки.

Върнете на дясната игла всички бримки, които свалихте. Обърнете плетивото и ги изплетете лицево. Свалете лицеви 16 бримки. 6 бримки лицево, 16 бримки лицево.

Изплетете всички бримки лицево.

Изплетете всички бримки опако.

Повторете предпоследните две стъпки в още 7 реда. Отрежете конец B. Плетете стъпалото.

*Свалете 36 бримки. Вкарайте конец A. 5 бримки лицево, 2 бримки заедно лицево. Обърнете плетивото.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

Добавете 1 бримка, 4 бримки лицево, 1 бримка добавена, 2 бримки заедно опако.

Изплетете всички бримки лицево, крайната бримка и първата бримка отстрани ги изплетете заедно лицево.

1 добавена бримка, 6 бримки лицево, 1 добавена бримка, 2 бримки заедно опако.

Изплетете всички бримки лицево, крайната бримка и първата бримка отстрани изплетете заедно лицево.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

1 добавена бримка, 8 бримки лицево, 1 добавена бримка, 2 бримки заедно опако.

От тук нататък продължете да плетете лицево, докато ви останат 14 бримки отстрани.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

*2 бримки, заедно лицево, лицеви бримки до последните 3 бримки от края на реда, 2 бримки заедно лицево, първата и последната бримка отстрани се изплитат заедно лицево *.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

Изплетете всички бримки лицево, крайната бримка и първата бримка отстрани ги изплетете заедно лицево.

Продължете да повтаряте предпоследните стъпки лицево, докато ви останат 6 бримки. След това изплетете петата.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

4 бримки лицево, 1 бримка прехвърлете. След това, обърнете плетивото. Свалете 9 бримки. Обърнете плетивото. Прехвърлете 1 бримка от дясната игла обратно на лявата и изплетете 2 бримки заедно лицево.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

Обърнете плетивото. *4 бримки лицево, 1 бримка прехвърлете. Свалете 9 бримки. Обърнете плетивото. Върнете 1 бримка от дясната игла обратно на лявата и плетете 2 бримки заедно лицево.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

Продължете да плетете задната част, изплетете централните бримки лицево, след това, 2 бримки заедно лицево и 2 бримки заедно опако. Спрете, когато ви останат 4 бримки отстрани.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

2 бримки, заедно лицево, 2 бримки заедно лицево, 2 бримки заедно лицево.

Повторете предната стъпка, докато закриете всички странични бримки и останете с тези 4 централни бримки. Закрийте ги. Използвайте кука, за да скриете конеца възможно най-добре.

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

Изплетете втория по същия начин!

Терлици тип мокасини: Лесни и подробни инструкции

Топлите терлици тип мокасини са идеален подарък за някой ваш близък.