НАЧАЛО НАЧИН НА ЖИВОТ Намерих бележка в джоба на жена ми. Четейки, едва не припаднах… Способна...

Намерих бележка в джоба на жена ми. Четейки, едва не припаднах… Способна ли е на това?

0
Съпругата ми направи невероятна изненада за годишнината

Закъснявахме за едно събитие и жена ми предложи да отидем с нейната кола. Бръкнах в джоба на якето й за ключовете. Изпадна бележка. На нея бяха написани часа и името на ресторант. Не беше женски почерк. В същия момент пред мен застана жена ми, красиво облечена. Погледнах я и се запитах дали има друг мъж в живота й? Но реших да замълча.

“Ана, имаш ли планове за утре? Може ли да отидем на кино? Отдавна не сме ходили.”

Жена ми внезапно пребледня.

“Искам да отидем, но не мога утре.”

Реших да разбера всичко на следващия ден. Знаех адреса и часа. Цяла нощ бях неспокоен, мислите не ми даваха покой. А жена ми спеше спокойно.

На сутринта тя започна да се приготвя. Облече се, гримира се и се канеше да тръгне.

„Бързаш ли?“

“О, скъпи, буден ли си? Трябва да тръгвам.”

Като каза това, тя бързо излезе. Тръгнах след нея.

Приближавайки сградата на заведението, забелязах колата на мой приятел, паркирана на входа. Събирайки мислите си, поех дъх, тръгвайки към входа. Щом завих зад ъгъла, пред мен се появи тълпа от пеещи хора, които ме поздравяваха.

Без да разбирам нищо, се опитах да изляза напред. На входа съпругата ми ме посрещна с отворени обятия.

“Какво става? Не разбирам.”

“Нарочно сложих бележката с моите ключове в джоба, а на твоята кола скрих ключовете. Исках да ти направя изненада. Забрави ли? Днес се навършват петнадесет години от започването ти на работа в компанията и десет години от нашия брак.”

Погледнах жена си объркано, след това, я прегърнах и целунах.

Не правете прибързани заключения, без да сте разбрали всички подробности. И, ако обичате, вярвайте.