НАЧАЛО Дизайн, който доказва, че правилото за цветовете 60-30-10 си струва да се следва. То не е точна наука, но е добра насока Правилото за цветовете при проектиране на стая

Правилото за цветовете при проектиране на стая

Правилото за цветовете при проектиране на стая
Правилото за цветовете при проектиране на стая
Правилото за цветовете при проектиране на стая