НАЧАЛО Хората тълкуват събитията в живота като случайни такива, но вселената не допуска случайности! Всичко в живота е предопределено! Не се случва случайно нищо в живoта ни, всичко е планирано

Не се случва случайно нищо в живoта ни, всичко е планирано

Не се случва случайно нищо в живoта ни, всичко е планирано
Не се случва случайно нищо в живoта ни, всичко е планирано
Не се случва случайно нищо в живoта ни, всичко е планирано